حايزه آبل

 جايزه آبل سالانه به وسيله پادشاه نروژ به رياضيدانان برجسته اعطا مي شود. آكادمي علوم و دانش نروژ سالانه برنده جايزه آبل را بعد از انتخاب توسط يك كميته پنج نفره از رياضيدانان بين المللي، اعلام مي كند. مبلغ اين جايزه نزديك يك ميليون دلار آمريكا است.
در سال 2001 دولت نروژ اعلام كرد به مناسبت بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد رياضيدان نروژ نيلز هنريك آبل(1829-1802) Niels Henrik Abel جايزه ايي جديد براي رياضيدانان در نظر گرفته است.اين جايزه در حقيقت براي تشويق رياضيدانان به خصوص افراد جديد در جهت توليد دانش رياضيات است.
اين جايزه بر اساس طرح پيشنهادي لي Sophus Lie – رياضيدان قرن 19 ، دانشگاه اسلو- شكل گرفت.
 
Ludwig Sylow وCarl Størmer اساسنامه و قوانين را براي اين جايزه تنظيم كرد.
در آوريل 2003 اعلام شد كه Jean-Pierre Serre نخستين كانديداي دريافت جايزه آبل است.در ژوئن همين سال براي نخستين بار اين جايزه وي اعطا گرديد.
 
2004
 
2004
2003
 
 
 
 
 
 
2005

X