پاپيروس رايند

طومار پاپيروسي با بلندي 33 سانتيمتر و 565 سانتيمتر عرض كه در يك معبد در تبس (Thebes) پيدا شده پرارزش­ترين منبع اطلاعاتي در مورد رياضيات مصر باستان است. طومار در بازاري در لوكسور (Luxor) مصر در سال 1858 توسط مرد اسكاتلندي 25 ساله­اي به نام هنري رايند Henry Rhind كه بخاطر مداوا به مصر رفته و در آنجا به باستانشناسي علاقمند شده بود، خريداري شد.
پس از مرگ زودهنگام رايند در سن 30 سالگي، در سال 1864 طومار به موزه لندن انتقال يافت كه تااكنون در آنجا باقي مانده و از آن زمان به نام پاپيروس رايند يا RMP(Rhind Mathematical Papyrus) ناميده مي­شود.
نوشته­هاي هيروگليف اين طومار در سال 1842 كشف رمز شد درحاليكه لوح گلي بابل كه به خط ميخي نوشته شده بود پس از آن و در قرن 19 رمزگشائي شد.
متن با تشريح اين مساله آغاز مي­شود كه اَهمسAhmes" (تقريبا 1600 قبل از ميلاد مسيح و بدينگونه يكي از اولين افرادي كه نام او در تاريخ رياضيات آورده شده ) نويسنده اين مطالب است، اما همچنين ذكر شده كه او اين متن را از نوشته­هاي باستاني كه به احتمال قوي مربوط به 2000 قبل از ميلاد مسيح مي­شده، رونوشت كرده است.
با وجود اينكه چند نمونه صريح استفاده از رياضيات كاربردي مانند محاسبات مورد نياز مساحي و مميزي، ساختمان و حسابداري، كه در برخي از آنها كسرهاي مصري بكار رفته، در اين پاپيروس وجود دارد، بيشتر مسايل موجود در RMP معماهاي محاسباتي هستند.
يكي از اين معماها به صورت زير است:
در 7 خانه 7 گربه زندگي مي­كنند. هر گربه 7 موش را مي­كشد كه هر موش 7 خوشه گندم داراي 7 دانه گندم را خورده است. تعداد نهائي آنها چندتاست؟
اين مساله شباهت بسيار زيادي به مساله St. Ives  دارد.
چهار پاپيروس كم اهميت­تر از پاپيروس رايند (در زمينه رياضيات) نيز وجود دارند:

پاپيروس مسكو (Moscow Papyrus) و پاپيروس برلين (Berlin Papyrus) (نامگذاري شده براساس محل نگهداري)، پاپيروس Kahun (نامگذاري شده براساس محل يافت شدن) و طومار چرمي (LeatherRoll) (نامگذاري شده براساس جنس طومار)


X